Wróć do storny głównej

Wspieram finansowo Komitet Wyborczy Nowa Lewica

Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

PIS MA MILIONY ZŁOTYCH, MY MAMY EKIPĘ LEWICY. BY ZATRZYMAĆ RZĄD PIS I KONFEDERACJI NA NASZE DZIAŁANIA POTRZEBUJEMY WSPARCIA. WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ, A KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST NA WAGĘ ZŁOTA.

Przelewu można dokonać na poniższe dane bankowe:

Nr konta Funduszu Wyborczego Nowa Lewica:

20 1020 1026 0000 1302 0188 5037

Tytuł przelewu: darowizna

Przelew na naszą rzecz może wykonać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. jest obywatelem polskim,
  2. ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. ma własny rachunek bankowy, z którego dokona standardowego przelewu.

Przelewu na naszą rzecz nie może wykonać osoba prawna (np. fundacja, stowarzyszenie, spółka akcyjna) ani spółka osobowa (np. spółka jawna, spółka partnerska).

Nie można też dokonywać przelewu z rachunku firmowego osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą ani działalność rolniczą.

Nie można dokonywać wpłat z pomocą agencji pośrednictwa finansowego ani dokonywać przelewów natychmiastowych.

Informacje o wpłatach w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł od danej osoby, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, zostaną zamieszczone w rejestrze wpłat udostępnianym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nowej Lewicy. W rejestrze wpłat zamieszcza się następujące informacje:

imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania (miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu) osoby dokonującej wpłaty; datę wpłaty; wysokość wpłaty.

Limit wpłat od jednej osoby fizycznej w 2023 r. wynosi 90 000 zł. Do tego limitu wliczają się wszystkie darowizny dokonane na rzecz Nowej Lewicy w 2023 roku.

Czy spełniasz te warunki?

Dane osoby wpłacającej

Maksymalna suma wpłat od jednej osoby to 90 000,00 zł

Komitet Wyborczy Nowa Lewica
ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa, NIP 525 296 84 59, REGON 526 084 320

Pełnomocnik wyborczy – Marcelina Monika Zawisza, Pełnomocnik finansowy – Ewa Araźna

Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica